Gemeenten Roerdalen, Culemborg en Oosterhout lid van de GVAG

Na een aantal opzeggingen eind vorig jaar vanwege herindelingen en beëindiging contract AnteaGroup zijn in 2018 de gemeenten Roerdalen, Culemborg en Oosterhout lid geworden van onze vereniging. Het ledenaantal bedraagt op dit moment 101.

Het belang om met elkaar als gbi – gebruikers als sterke gesprekspartner op te treden richting AnteaGroup wordt door steeds meer gemeenten onderschreven. Een aantal andere gemeenten overwegen op dit moment ook een lidmaatschap, waardoor onze vereniging blijvend een stevige positie kan innemen.

Samen zijn we sterk, samen vormen we de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland !