Riolering in GBI

Met veel belangstelling en enthousiasme is de eerste vakbroedersbijeenkomst van 2018 alweer een feit. Op 25 januari werd op de gemeentewerf van Valkenswaard de vakbroedersbijeenkomst voor Riolering gehouden. Een ideale gelegenheid voor de 20 aanwezige vakgenoten om kennis te delen, actuele thema’s te bespreken en mooie toepassingen van GBI te laten zien.

Na de lunch werd de bijeenkomst gestart met een presentatie over Papierloos werken en Rioolreparaties in GBI, gepresenteerd door Daan van Grieken van de gemeente Valkenswaard. Een uitdaging waar de gemeente voor stond na het stoppen met analoge werktekeningen. Daarnaast wilde de gemeente reparaties vastleggen in GBI en het uitwisselen van informatie makkelijker maken. Voorbeelden vanuit andere gemeentes waren er niet, maar door een juiste inrichting in het GBI heeft de gemeente mooie stappen gezet in het digitale werken.

Vervolgens werd door Peter van Bodegom (gemeente Hellevoetsluis) en Ruud van Hoek (Antea Group) een presentatie gegeven over dataoptimalisatie. Een interessante kijk op het verzamelen en eenduidig borgen van data op het gebied van riolering. Tegenwoordig is er veel data beschikbaar, maar heb je als beheerder al die data ook nodig? Daarnaast stond de gemeente ook voor de opgave om alle data op één plek te zetten. Verspreid aanwezige data, mutatieachterstanden en losstaande inspecties maakten het beheer lastig. Samen met de betrokken partijen heeft de gemeente een stappenplan bedacht om de opgave en aanpak in beeld te brengen. Maar de uitdaging blijft. Het eenduidig vastleggen en overzicht houden blijft complex.

Na de presentaties was er gelegenheid om ervaringen en kennis te delen. Aan de hand van de vragen, vertelde Gerlof Huisman (Antea Group) over de ontwikkelingen in GBI. De dag werd tot slot afgesloten met een informele borrel waarin nog volop de gelegenheid was om nieuwe contacten te leggen, om elkaar ook na de vakbroedersbijeenkomst te vinden.

De presentaties van deze middag staan op het forum.

De GVAG hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor haar leden om kennis en ervaringen met betrekking tot het gebruik van GBI te kunnen delen en daarom ondersteunt en faciliteert zij dit soort bijeenkomsten. Houd ook de website en de nieuwsbrief van de GVAG in de gaten voor meer vakbroedersbijeenkomsten.