Projectgroep Assetmanagement

De GVAG wil graag in de verdere ontwikkeling van GBI, Assetmanagement verder implementeren. Hiervoor is vanuit de themagroep Apps, de projectgroep Assetmanagement opgericht, bestaande uit leden van de GVAG en medewerkers van Antea Group. In het afgelopen jaar is deze projectgroep enkele keren bijeen geweest om Assetmanagement in GBI verder uit te denken en uit te werken.

Hoe moet bijvoorbeeld het moment van ingrijpen bepaald worden? Hoe kan het belang vertaald worden naar een ingrijpmoment? En wat voor data en inzichten heb je hiervoor nodig? Dit zijn enkele vragen waar de projectgroep zich in de sessies over gebogen heeft. Tijdens de laatste bijeenkomt in november 2017 is de projectgroep bezig geweest om keuzes te maken ten aanzien van de functionaliteiten en hoe deze concreet zouden kunnen werken. Er zijn belangrijke stappen gezet waarin de kaders voor de waardenmatrix, effectmodule en de restlevensduurmodule op hoofdlijnen zijn bepaald. Aan de hand van deze kaders kunnen de softwareontwikkelaars verder met de uitwerking.

Momenteel werkt Antea Group de uitkomsten van de gehouden sessies uit tot een rapport. Daarbij vindt ook toetsing/afstemming plaats met het bouwteam GBI. In januari 2018 volgt dit rapport.