Verlichting in GBI

Op 8 november was het gemeentehuis van Dronten het toneel voor de eerste Vakbroedersbijeenkomst Verlichting. Tijdens de bijeenkomst stond het delen van kennis met vakgenoten en het stimuleren en verbeteren van GBI op het gebied van verlichting centraal.

De middag werd informeel gestart met een lunch waarna Alois Michielsen van gastgemeente Dronten aan de beurt was om een presentatie te geven over ‘bewust verlichten’. Een interessante kijk op verlichting in de openbare ruimte met als belangrijkste doelen:

  • Inzicht krijgen in de effecten van verlichting;
  • Wat kunnen we anders doen;
  • Hoe gaan we dat aanpakken.

Door een afweging te maken waar en wanneer we licht nodig hebben en de hoeveelheid te dimmen heeft Dronten een mooie aftrap gegeven hoe er bewuster met licht omgegaan kan worden.

Na deze presentatie was het tijd om ervaringen met elkaar te delen om te leren van elkaar wat goed gaat en wat er beter kan. Hieruit is gebleken dat de functionaliteiten van GBI, zoals de MAL tabel (masten, armaturen en lampen in één laag) en de verbeteringen in GBI 6.3 de beheerder al goed ondersteunen. Daarnaast zijn er waardevolle verbeterpunten aangedragen, zoals de uitwisseling van data, het woordenboek, ondersteuning voor dynamisch verlichten en de koppeling met sensoren (Smart City).

Tot slot heeft Arjan Wagenmakers, adviseur Antea Group, de vakgenoten meegenomen in het ‘presenteren en uitwisselen’ met GBI. Inzicht in storingen, vervangingsprogramma’s en Analytics voor de beleidsinformatie biedt voldoende perspectief om de beheerder optimaal te ondersteunen.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij de aanwezigen ook nog even konden napraten over de bijeenkomst. Iedereen was het erover eens dat het een interessante en zinvolle middag was die jaarlijks terug moet keren.

Ook na deze bijeenkomst kun je via het forum informatie delen met je vakbroeders. Klik hier voor de presentaties van de vakbroedersbijeenkomst.

De GVAG hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor haar leden om kennis en ervaringen met betrekking tot het gebruik van GBI te kunnen delen en daarom ondersteunt en faciliteert zij dit soort bijeenkomsten. Houdt ook de site en de nieuwsbrief van de GVAG in de gaten voor meer vakbroedersbijeenkomsten