Projectteam Wishes

Bugs (fouten) en wishes (wensen) vormen een belangrijke bron van informatie voor de ontwikkeling van GBI. In de nieuwsbrief van augustus hebben we al aangekondigd dat voor het prioriteren van de wishes een nieuwe aanpak wordt uitgedacht. In oktober was het zover en is de nieuwe aanpak ook gepresenteerd aan de GVAG.

Nico Punter, projectleider ontwikkeling van GBI, geeft meer duidelijkheid over de verandering. “Voor het bouwproces van GBI werd altijd al rekening gehouden met ontwikkeltijd. Dit is nodig voor verplichte wijzigingen vanuit wet- en regelgeving of nieuwe standaarden. Daarnaast werd een deel van deze ontwikkeltijd gereserveerd voor de bugs en wishes. Alle wensen en fouten die gebruikers meldden werden in dit proces geregistreerd en geprioriteerd door de ontwikkelaars van GBI. Om gebruikers hier meer bij te betrekken, naast de ontwikkelaars, mogen interne en externe gebruikers nu meedenken over de prioritering van wishes. Hiervoor wordt vanuit de GVAG een nieuw projectteam opgericht. Ontwikkelaars van GBI, externe en interne gebruikers gaan allen de wishes prioriteren, waardoor één gezamenlijke lijst ontstaat die de volgorde van ontwikkeling bepaalt.

De GVAG is blij met deze stap en ziet dit als een belangrijke ontwikkeling om gebruikers mee te laten denken in het bouwproces. Het nieuwe projectteam, dat vanuit de GVAG wordt opgericht, gaat zich specifiek op de wishes richten. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar leden. Mocht je hier interesse voor hebben of meer willen weten dan kun je contact opnemen met Linda Hof via l.hof@gvag.nl.