Opdracht projectgroep IMBOR

Aanleiding

Het CROW heeft IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) laten ontwikkelen. Met IMBOR wordt een eenduidige registratie en gegevensuitwisselingen voor alle disciplines van de openbare ruimte mogelijk. Op dit moment van de onderdelen verhardingen en groen beschikbaar voor implementatie. Andere onderdelen worden op dit moment ontwikkeld. In 2016 heeft themagroep woordenboek van de GVAG IMBOR aan de implementatiecriteria voor opnamen in het woordenboek GBI getoetst. Besloten is om IMBOR in het woordenboek GBI op te nemen. Ook is in de themagroep data is IMBOR tot een thema voor 2017 benoemd.

Doelstelling

Antea Group adviseren bij implementatie IMBOR.

Opdracht

  • Toepassen van de verschillende onderdelen van IMBOR binnen de verschillende beheerdisciplines.
  • Nagaan hoe IMBOR aansluit op het toepassen van data en overige data uit het woordenboek zijn.
  • Rapporteren implementatie aan themagroepen woordenboek en data
  • Adviseren in planning van implementatie onderdelen wegen en groen
  • Bewaken van planning implementatie
  • Vaststellen hoe IMBOR in het datamodel van het woordenboek wordt opgenomen, ter toevoeging aan model of vervanging van bestaande onderdelen.

Gezocht

  • Imformatiearchitect
  • Gegevensbeheerder
  • Beheerders groen
  • Beheerders wegen

Inbedding in GVAG

De themagroepen data en woordenboek hebben IMBOR tot thema in 2017 benoemd. Deze twee themagroepen moeten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het project. Formeel valt de projectgroep onder de themagroep Woordenboek. Indien er iets vastgesteld moet worden is deze themagroep het koppelvlak richting het bestuur van de GVAG.

Is deze projectgroep iets voor jou? Stuur een mail naar: l.hof@gvag.nl

Noot

Projectteam kent een flexibele opzet. Bij start licht zwaartepunt bij implementatie onderdelen wegen en groen. Later volgen onderdelen kunstwerken, openbare verlichting enz. enz. Samenstelling projectteam is afhankelijk van uitrol IMBOR door CROW en implementatietempo vastgesteld door projectteam.