Interessante discussies tijdens expert meeting Historie

Welke beheer-historie wil je terug zien in GBI? Regelmatig komt het onderwerp historie ter sprake bij GBI gebruikers, maar iedereen heeft hier zijn eigen beeld en wensen bij. Het is een breed en complex begrip. Dit gaf aanleiding om hier verder over na te denken en ervaringen van verschillende gebruikers te delen. In de historische sfeer van het Teylers Museum in Haarlem is op 14 september de Expert meeting Historie gehouden. Deelnemende organisaties waren Geonovum en de gemeenten Waddinxveen, Roosendaal, Schiedam en Fryske Marren.

 

De meeting

De middag werd geopend door Arnoud de Boer, adviseur geostandaarden bij Geonovum. Hij heeft een toelichting gegeven hoe vastlegging van historie in informatiemodellen geborgd kan worden. Zo heeft hij onder andere gesproken over formele en materiële historie. Na deze theorie heeft Otto Brix, oud gebouwbeheerder van het Teylers Museum, aan de hand van praktische voorbeelden laten zien wat de nut en noodzaak is van historie binnen gebouwbeheer en waar tegenaan gelopen wordt als historie niet bekend is.

 

Na de aftrap is met elkaar gesproken over historische data in beheer. Waar is behoefte aan, wat moet worden opgenomen in GBI en als belangrijkste vraag: wat levert het de gebruiker/gemeente op. Dit heeft interessante en waardevolle discussies opgeleverd die de wensen en behoeften van de gebruikers verder in beeld hebben gebracht. Enkele onderwerpen die aan bod gekomen zijn:

 

  • Met goed inzicht in onderhoudshistorie kan de beheerder betere antwoorden op de vragen van de accountant geven.
  • Er kunnen betere (individuele) beheerkeuzen worden gemaakt, als historie van maatregelbeslissingen en uitgevoerde onderhoudsmaatregelen geanalyseerd kunnen worden.
  • De analyseresultaten (trends) kunnen gebruikt worden voor verbetering van beleid maar bijvoorbeeld ook van de kennisbank.
  • In het geval van juridische kwesties of ingediende claims is dossieropbouw steeds relevanter. De juiste historieopbouw maakt dit mede mogelijk.

Vervolg

Tijdens de Expert meeting zijn een aantal concrete, breed gedragen visies en wensen geformuleerd. Deze uitkomsten worden gebundeld in een visiedocument Historie. Dit document dient als input voor de bouw van GBI en wordt later dit jaar overhandigd aan Antea Group.