GVAG organiseert expert meeting Historie

7 juni 2017 organiseert de GVAG een (landelijke)meeting voor beheerders die ervaringen hebben en/of behoefte hebben aan (meer) historie in GBI.

Historie wat is dat?

Regelmatig komt het onderwerp historie ter sprake bij GBI gebruikers, maar iedereen heeft hier zijn eigen beeld bij. Hieruit blijkt al wel dat historie een complex begrip is. Het kan hier gaan over historie van objecten, inspecties, planningen, maar ook mutaties. Historie in de zin van attribuutwaarden en kwaliteitsgegevens.

Er zijn al verschillende vormen van historie in GBI, de GBIaddon-historie is hier een voorbeeld van. De GVAG wil graag met verschillende gemeenten om tafel om uit te zoeken wat de nut en noodzaak is van historie binnen beheer, welke kansen dit biedt en of GBI hierin een rol kan spelen. De historie in de volle breedte!

De meeting

We nodigen verschillende externe sprekers uit die de dag aftrappen met praktijkgerichte voorbeelden van historie in beheer. Pitches die vanuit verschillende kanten van historie worden aangevlogen; van de aantoonbaarheid van objecten die het domein GEO verlangen, de herleidbaarheid van begrotingen en ramingen in beleids-en beheerplannen, de aantoonbaarheid van de aanwezige kwaliteit en de bijbehorende maatregelen die accountants soms aan ons vragen tot aan de herleidbaarheid van uitgevoerde mutaties. Hierna gaan we met elkaar in dialoog om te ontdekken hoe groot het belang van historie binnen het domein van de openbare ruimte is.

Vervolg

De uitkomsten van de meeting worden verwerkt in een visiedocument Historie. Alle deelnemers van de meeting krijgen hiervan, na de zomer, een terugkoppeling. In het najaar wordt het document ter vaststelling aan de GVAG voorgelegd. Het visiedocument dient als input voor de bouw van GBI en wordt overhandigd aan Antea Group.

Aanmelden

Heeft u (functioneel) scherp welke historie voor u belangrijk is? Meld u dan snel aan, door een mail te sturen naar l.hof@gvag.nl. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.  Omdat we veel verschillende inzichten willen gebruiken, gaan wij uit van maximaal 1 expert per gemeente.

De meeting zal plaatsvinden in het midden van het land. Informatie over tijd en locatie volgt nog.