Leden gezocht: projectgroep GWSW

Het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) is ontwikkeld door Rioned en zorgt voor eenduidige registratie en gegevensuitwisselingen van objecten in het domein stedelijk water. Een projectgroep heeft de afgelopen 2 jaar de implementatie in het woordenboek van GBI begeleid. In de laatste versie van GBI is het GWSW versie 1.3. opgenomen. In maart 2017 wordt het implementatietraject door de projectgroep samen met Antea Group geëvalueerd. Het GWSW blijft de komende jaren doorontwikkelen. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de rol van de projectgroep bij de implementatie van het doorontwikkelde GWSW.

Wilt u actief meedenken in deze projectgroep of meer informatie? Stuur een email naar l.hof@gvag.nl

Forum: Businesscase GWSW