Leden gezocht: projectgroep Flexibilisering Woordenboek

Het woordenboek is de basis van GBI. Het is destijds ontwikkeld om de database van GBI een duidelijke structuur te geven. Nu wordt steeds meer data opgeslagen op een gestandaardiseerde manier. Recente standaardisering op dit vlak zijn: BGT, IMGEO, GWSW en IMBOR. Behalve deze ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen zoals Smartcities en BIG data die invloed hebben op de manier waarop we met data omgaan. Dit heeft gevolgen voor het woordenboek. Met een projectteam willen we onderzoeken hoe het woordenboek aan te sluiten op deze ontwikkelingen. Over de aanpak is op dit moment nog niets te zeggen.

Is deze projectgroep iets voor jou? Stuur een mail naar: l.hof@gvag.nl