Leden gezocht: projectgroep IMBOR

Het CROW heeft het IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) laten ontwikkelen. Met IMBOR wordt een eenduidige registratie en gegevensuitwisselingen voor alle disciplines van de openbare ruimte mogelijk. De onderdelen verhardingen en groen zijn beschikbaar voor implementatie. Andere onderdelen worden op dit moment ontwikkeld. IMBOR gaat in GBI geïmplementeerd worden. De implementatie wordt begeleid door een projectgroep van de GVAG, een gezamenlijk initiatief van de themagroepen Data en Woordenboek. Voor de projectgroep zoeken we enthousiaste leden om mee te denken. We zoeken een informatiearchitect, een gegevensbeheerder, groenbeheerder(s) en wegbeheerder(s).

Is deze projectgroep iets voor jou? Stuur een mail naar: l.hof@gvag.nl