Enquête beheer openbare ruimte

Is het gras groener bij de buren? Verschillende gemeenten hebben meegedaan met de enquête Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben een aantal vragen beantwoord over welke prestaties, ontwikkelingen en thema’s van belang zijn bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte. De enquête is een aanvulling op de Benchmark Beheer Openbare Ruimte die momenteel wordt uitgevoerd door Antea Group. Met deze enquête kunnen zij de benchmarkgemeenten vergelijken met andere gemeenten en in breder perspectief plaatsen.

Benieuwd naar de resultaten? Tijdens de GBIdag worden de eerste bevindingen gepresenteerd.