Update: Integraal plannen vanuit themagroep Apps & Kennis

Het goed op elkaar afstemmen van de groot onderhoudswerkzaamheden en vervangingsprojecten (meerjarenplanning) in de buitenruimte is een complex en arbeidsintensief proces. Een aantal GBI gebruikers heeft voor deze integrale meerjarenplanning een werkproces ontwikkeld. Anderen gaan nog een stap verder door ook externe initiatieven in te brengen en het resultaat vast te leggen in een projectenlaag. Reden voor de gebruikersvereniging om dit proces te stroomlijnen en voor alle gebruikers beschikbaar te maken in GBI. 

Hiervoor is vanuit de themagroep Apps & Kennis een projectgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit leden van de GVAG en adviseurs en ontwikkelaars van Antea Group. De projectgroep heeft samen nagedacht over het werkproces. De GVAG heeft mogelijke functionaliteiten ingebracht die vervolgens zijn doorgevoerd in verschillende GBI oplossingen. De resultaten van de projectgroep zijn in december gepresenteerd aan de themagroep Apps & Kennis.  Daarmee is het project opgeleverd zoals afgesproken. GBI gebruikers kunnen hiermee eenvoudiger een afgewogen integrale meerjarenplanning opstellen. In komende GBI versies worden deze verbeteringen opgenomen.

In het volgende GBInieuws lees je meer over de mogelijkheden van integraal plannen met GBI.