GVAG en AnteaGroup stellen modelovereenkomst op

Zoals jullie ook in de ‘berichten vanuit het bestuur’ hier op de site hebben kunnen lezen, heeft het bestuur van de gebruikersvereniging (GVAG) zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor een model licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik en onderhoud van GBI6 voor haar leden. Hiervoor heeft het bestuur meerdere keren om tafel gezeten met de directie van AnteaGroup en zijn er verschillende mogelijkheden besproken.

 

Als gebruikersvereniging constateerden we dat er (beperkt) individuele afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en AnteaGroup voor wat betreft het gebruik en onderhoud GBI. Dit is niet altijd even duidelijk en roept vooral bij nieuwe leden vraagtekens op. Via onder andere de themagroepen bleek dat onze leden behoefte hebben aan enige vorm van standaardisatie. Vandaar dat de GVAG dit heeft opgepakt en dat nu heeft geresulteerd in een modelovereenkomst.

 

U kunt het model beschouwen als een handreiking om te komen tot een overeenkomst met AnteaGroup als binnen uw gemeente deze behoefte bestaat. Uiteraard is er altijd een mogelijkheid om nadere, specifieke afspraken als aanvulling aan de overeenkomst toe te voegen. Niet iedere situatie is immers gelijk. De GVAG gaat er van uit haar leden tot dienst geweest te zijn met de totstandkoming van deze modelovereenkomst. Eventuele reacties hierop zijn welkom.

U kunt de Model licentieovereenkomst gebruik en onderhoud GBI6 hier downloaden

 

Logo GVag (5)        Logo Antea R Group - Blue