Bosbeheer met GBI 6 op Beheerdersdag

Gemeenten gebruiken al heel wat jaren GBI voor het registreren en het beheren van de openbare ruimte, voor groen, wegen, riolering en verlichting. Binnen bosbeheer was GBI 6 echter nog onbekend terrein. Twee bosrijke gemeenten en beiden lid van de GVAG, Venray en Nunspeet, gingen aan de slag. Met succes: op de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap 2016 op 30 september 2016 worden hun resultaten getoond.

Wilma Theunissen, gemeente Venray
Twee jaar geleden had Venray enkel een digitale kaart van het bosbeheer met beperkt aantal basisgegevens. De bosbeheerder maakt jaarlijks een werkplan. Denk aan de bestrijding van prunus en waar, wanneer en door wie er geblest1 moet worden. Twee jaar geleden kwam zij met de wens om digitaal te kunnen inventariseren in het bos. De meest logische stap was om voort te borduren op GeoVisia Field. Venray gebruikte dit pakket al om buiten objecten in kaart te brengen en relevante gegevens vast te leggen. Inmiddels zijn ook objecten als bosbermen, natuurelementen, prunussen, dassenburchten en landschapselementen in het GBI geplaatst. Hiermee staat een product waar de bosbeheerder mee vooruit kan.

Mark Karsemaier, gemeente Nunspeet
Nunspeet gebruikt al heel wat jaren GBI voor het registreren en het beheren van de openbare ruimte, voor groen, wegen, riolering en verlichting. ‘Omdat we GBI 6 al in huis hebben, was de keuze gemakkelijk om hier bosbeheer aan toe te voegen’, vertelt Mark, ‘We hebben de kaart en de Excel geconverteerd naar een laag ‘Bosbeheer’ in GBI 6.” Nunspeet kan nu heel makkelijk de kaart presenteren, analyseren en bijhouden.

Meer informatie
Marc van Scherpenzeel, marc.vanscherpenzeel@anteagroup.com.

Bosbeheer en GBI 2

 


1 Blessen (het markeren van bomen die voor het realiseren van de bosdoelen moeten worden geveld) is een belangrijke activiteit bij bosbeheer.