Nieuw lid GVAG: de gemeente Hellevoetsluis

Onlangs hebben we weer een nieuw lid mogen verwelkomen binnen de gebruikersvereniging Antea Group: de gemeente Hellevoetsluis (ruim 38.000 inwoners) is per 1 mei 2016 lid geworden. We zijn blij dat er in korte tijd drie nieuwe leden bij gekomen zij. Hiermee krijgt het belang van de GVAG als sterke gesprekspartner van Antea Group opnieuw invulling.

Ook de gemeente Hellevoetsluis ziet het belang en de toegevoegde waarde van de GVAG en heeft aangegeven ook actief een bijdrage te willen leveren aan onze gebruikersvereniging. Het is belangrijk dat mensen die in de praktijk (bijna) dagelijks met GBI werken, hun input leveren om het product te kunnen blijven verbeteren.

We blijven altijd op zoek naar gebruikers van GBI die ook geĂ¯nteresseerd zijn in een lidmaatschap, waardoor onze vereniging een nog steviger positie kan innemen. Samen staan we sterk en samen vormen we op dit moment de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland.