Nieuwe leden GVAG: de gemeenten Leeuwarden en Waddinxveen

We zijn blij dat we onlangs weer twee nieuwe leden hebben mogen verwelkomen binnen de gebruikersvereniging AnteaGroup. De gemeenten Leeuwarden (bijna 108.000 inwoners) en Waddinxveen (ruim 26.000 inwoners) zijn respectievelijk per 1 maart en per 1 april 2016 ook lid geworden. Het belang om met elkaar als GBI gebruikers een sterke gesprekspartner te zijn van het bedrijf Antea Group wordt daarmee wederom onderschreven.

Beide gemeenten zien het belang en de toegevoegde waarde van de GVAG en hebben aangegeven ook actief een bijdrage te willen leveren aan onze gebruikersvereniging. Het is belangrijk dat mensen die in de praktijk (bijna) dagelijks met GBI werken, hun input leveren om het product te kunnen blijven verbeteren.

We blijven altijd op zoek naar gebruikers van GBI die ook geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap, waardoor onze vereniging een nog steviger positie kan innemen. Samen staan we sterk en samen vormen we op dit moment de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland.