Bericht van het bestuur

Op donderdag 17 maart was het bestuur van de GVAG weer bijeen. Deze keer tijdens de GBIdag in Ede. Hoewel de tijd kort was, zijn er een paar belangrijke punten besproken.

Zo is de Escrow regeling nu definitief vastgelegd. De GVAG heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor duidelijke afspraken op dit gebied. Als er nu iets met Antea Group gebeurt, is de continuïteit van de beschikbaarheid van data en systemen geborgd.
Vorige keer meldden we dat Bram Brouwers stopt als voorzitter van de Themagroep Innovatie. Hij blijft wel bestuurslid van de GVAG. Berto Smit heeft aangegeven het stokje van Bram over te willen nemen. De themagroep Innovatie gaat onder zijn leiding een iets andere koers varen. Ze richt zich nu meer op een incidentele thematische aanpak en dan vooral in samenwerking met de andere Themagroepen. Medio juni is de eerste bijeenkomst samen met de Themagroep Apps met als onderwerp assetmanagement en risicomanagement.
Klanttevredenheidsonderzoek 2016
In de maanden januari en februari van dit jaar heeft het onderzoeksbureau Panel Inzicht, in opdracht van het bestuur van de GVAG, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van GBI en dan met name de leden van de GVAG. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is antwoord krijgen op de volgende twee vragen:
In welke mate zijn de leden van de GVAG op de hoogte en tevreden over de rol van de GVAG en welke wensen en behoeften hebben deze leden ten aanzien van de dienstverlening van de GVAG?
In hoeverre zijn klanten van Antea Group, die nu geen lid zijn van de GVAG, geïnteresseerd in een lidmaatschap van de GVAG.
In totaal hebben 801 respondenten de vragenlijst ontvangen en heeft 15% hiervan (n=120) de lijst compleet ingevuld. Dit aantal zorgt ervoor dat de resultaten een goede indicatie zijn van de werkelijkheid.

In het kort
Na analyse van de resultaten blijkt bijna de helft van de leden in enige mate tevreden te zijn over de GVAG. Zij weten welke bijeenkomsten de GVAG organiseert en onderneemt. Daarnaast zijn zij over het algemeen tevreden over de manier waarop de GVAG de belangen van aangesloten organisaties behartigt. Leden van de GVAG die ontevreden of noch tevreden noch ontevreden zijn, weten niet goed welke activiteiten de GVAG ontplooit. Zij zijn dan ook niet tevreden over de communicatie vanuit de GVAG. Hierdoor kunnen ze niet goed inschatten of en in welke mate de GVAG hun belangen behartigt.

Hoe nu verder
Het bestuur is blij met de resultaten uit het onderzoek en neemt de aanbevelingen ter harte. Hiertoe worden nu, met name op het gebied van communicatie, een aantal zaken in gang gezet. Zo zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van (digitale) middelen zoals een forum en nieuwsbrief en zal de website aangepakt worden. Uiteraard houden we jullie van deze ontwikkelingen via de (voorlopig oude) site en onze social media kanalen op de hoogte.

Het complete verslag kun je hier downloaden.