Nieuw GVAG-lid: gemeente Uden

De gemeente Uden (ruim 41.000 inwoners) is per 1 januari 2016 lid geworden van onze gebruikersvereniging. Het belang om met elkaar als GBI gebruikers een sterke gesprekspartner te zijn van het bedrijf Antea Group wordt daarmee wederom onderschreven.

Ook de gemeente Uden ziet de toegevoegde waarde van de GVAG en heeft aangegeven ook actief haar bijdrage te willen leveren aan onze gebruikersvereniging. Het is belangrijk dat mensen die in de praktijk (bijna) dagelijks met GBI werken, hun input leveren om het product te kunnen blijven verbeteren.

Een aantal andere gemeenten overwegen op dit moment ook een lidmaatschap, waardoor onze vereniging wellicht een nog steviger positie kan innemen. Samen zijn we sterk, samen vormen we de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland.