Laatste Themagroep bijeenkomsten 2015

De leden van de GVAG zijn continu bezig om samen met de Antea Group het product GBI en het gebruik ervan te verbeteren en te optimaliseren. In Themagroepen en aparte projectgroepen worden onderwerpen verder uitgediept en wordt meegedacht over nieuwe of verbeterde toepassingen.

In december zijn alle themagroepen voor de laatste keer dit jaar bij elkaar geweest. Traditioneel worden deze bijeenkomsten altijd afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Themagroep Apps in de ban van bevingen

Bij de laatste Themagroep bijeenkomst van 2015 was de groep te gast bij de gemeente Slochteren die middels de IBOR (Informatiebeheer Openbare Ruimte) nauw samenwerkt met de gemeente Hoogezand – Sappemeer en Menterwolde. Joost Gierman gaf eerst een presentatie over de gevolgen van de aardbevingen in Groningen voor het gebied en voor hun werkzaamheden. De gemeentes Slochteren, Hoogezand – Sappemeer en Menterwolde liggen immers middenin het zogenoemde ‘Aardbevingsgebied’. Het was boeiend en ook indrukwekkend om de cijfers en feiten te horen waar de inwoners van dit gebied mee te maken hebben.

Vervolgens zijn de actuele ontwikkelingen besproken en waar de focus voor 2016 moet komen te liggen. Dit is verwoord in het jaarplan van de themagroep.De agenda staat bomvol actie: de themagroep Apps gaan actief aan de slag met rapportages en views om de waardevolle informatie, die in GBI zit, nog beter te ontsluiten. Met overzichten en rapporten van en voor vakbeheerders tot specialisten en managers. We stimuleren als Gebruikersvereniging deelname aan de benchmark beheer openbare ruimte in 2016. Daarnaast richt de themagroep zich actief op het ontwikkelen van verschillende apps. Op de GBIdag worden al de eerste resultaten van de toepassingen voor multidisciplinair plannen en afstemmen gepresenteerd. Daarnaast zijn er volop plannen voor fase 2 richting integraal plannen. Ook met assetmanagement gaan de themagroep verder, hiervoor wordt gebouwd aan een stevige en voor gemeenten praktisch bruikbare basis in GBI. Daarnaast willen we vanuit de GVAG en ook vanuit de Themagroep Apps in het bijzonder inzetten op nieuwe middelen om kennis met vakbroeders uit te wisselen en ervaringen te delen over het dagelijks gebruik van GBI. Dit doet de GVAG door middel van vakbroederbijeenkomsten en we gaan in 2016 bekijken hoe we ook op een interactieve manier (bijvoorbeeld via een digitaal forum) contact kunnen houden met de achterban van de GVAG om te weten wat voor wensen er leven zodat dat ons kan helpen bij verdere prioritering naar de toekomst.

Themagroep Data

De bijeenkomst van de Themagroep Data begon met de aankondiging van het vertrek van twee belangrijke personen in de themagroep. Wilma Theunissen gaf aan na dit jaar te stoppen als voorzitter van de Themagroep Data en ook Jeroen Vos neemt afscheid van de themagroep. Jeroen werkt als adviseur bij Antea, maar heeft per 01-02-2016 elders een nieuwe uitdaging gevonden. Marien van Zwol van de Antea Group zal Jeroen de volgende bijeenkomst vervangen. De positie van Wilma is per 01-01-2017 nog vacant.

De themagroep Data heeft gesproken over de STuf-GEO. De eerste fase is succesvol afgerond met het gevraagde certificaat op zak. Nu gaan we de 2de fase in. Hierin gaan we kijken hoe de aandachtspunten, die in de eerste fase geformuleerd zijn, uitwerking krijgen. De themagroep zit hier ‘bovenop’, omdat we de vaart er graag in willen houden.

Daarnaast was er veel aandacht voor GBI 6.3. Een aantal leden van de themagroep heeft een preview-sessie gehad bij Dataquint. Hierover waren de leden erg enthousiast, alleen de nieuwe infrastructuur heeft mogelijk nog wat gevolgen voor de klanten die al wat langer met GBI werken. Daarover hebben we acties uitgezet. Sommige zie je nog voorbij komen in concept-vorm om op te reageren.

Tot slot hebben we besproken waar de focus voor 2016 moet liggen. Dat zal de vervolmaking van GBI zijn met speciale aandacht voor Stuf-GEO.

Wilma Theunissen overhandigt Jeroen Vos het afscheidscadeau Wilma Theunissen overhandigt Jeroen Vos het afscheidscadeau

Wilma Theunissen overhandigt Jeroen Vos het afscheidscadeau

Themagroep Woordenboek

Bij het laatste overleg van 2015 stond voor de Themagroep Woordenboek de actuele ontwikkelingen op het gebied van GWSW en IMBOR centraal. Verder is gesproken over de uitwerking van de uitkomst van de strategie bijeenkomst en uiteraard het jaarplan 2016.

Het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) versie 1.1 is opgenomen in de laatste versie van de GBI software. Hier is een vervolg aan gegeven met de implementatie van het uitwisselformaat oroX. Dit uitwisselformaat is tot stand gekomen i.o.v. Rioned. Het dient om eenvoudig gegevens tussen gemeenten onderling en met opdrachtnemers uit te kunnen wisselen. De implementatie van het GWSW in GBI wordt begeleid door een projectgroep die vanuit de themagroep tot stand is gekomen.

Het IMBOR is een ontwikkeling van het CROW en is de uniforme taal voor de ordening van data van de gehele openbare ruimte. Binnenkort worden de eerste deelproducten opgeleverd. In de themagroep zal dan worden bekeken hoe hiermee om te gaan. Uiteraard delen we deze informatie ook weer met de leden via de site en waar mogelijk andere kanalen zoals Twitter en GBI-nieuws.

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor smartcities. Binnen smartcities wordt heel veel data vergaard die relatie heeft met data in GBI. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden bij het door ontwikkelen van GBI. Begin 2016 wordt bekeken hoe het woordenboek aan kan sluiten op de wereld van de toekomst. De data en software ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Standaardisering is zeker een aandachtspunt. De themagroep wil hier op inspelen en een bijdrage aan leveren.

Het jaar is afgesloten met een diner en een inspirerende lezing van Peter Meissen van i-Sago over data in smartcities. Peter nam de leden van de themagroep mee in hoe volgens hem de wereld van smartcities eruit komt te zien. Dit onderwerp gaat is voor de Themagroep Woordenboek zeker een focuspunt in 2016.

Themagroep Innovatie

Ook de themagroep Innovatie kwam in december bij elkaar. Deze groep heeft veel potentie, want er liggen veel uitdagingen op dit gebied. Daarom wordt er op dit moment nagedacht over de exacte lijn voor 2016. Hoe kan het thema ‘Innovatie’ een plek kan krijgen binnen de GVAG en bij de ontwikkeling van GBI. Bram Brouwers heeft bij deze laatste bijeenkomst van 2015 afscheid genomen als voorzitter van de Themagroep Innovatie en Berto Smit zal vanaf nu de voorzittershamer van hem overnemen. Bram blijft wel gewoon bestuurslid van de GVAG.