Bericht van het bestuur

In de laatste bestuursvergadering van eind november zijn een aantal belangrijke zaken aan de orde geweest. Zo is gesproken over de strategiedagen en vooral hoe we nu verder gaan. De themagroepen spelen hierin een belangrijke rol. De uitkomsten van de strategiedagen worden inhoudelijk vorm gegeven via de themagroepen. Uiteraard krijgt doorontwikkeling en verkenning van de nieuwe wereld als ontwikkelspoor hierin volop de aandacht. Verder is nogmaals uitgesproken dat Antea Group uiterlijk op 1 november 2016 alle onduidelijkheden en tekortkomingen van GBI 6 – zoals naar voren kwam tijdens de strategiedagen – heeft weggewerkt.

De GVAG maakt zich hard voor goede modelcontracten voor haar leden. Het uitgangspunt hierbij is dat de contracten uniform, helder, zuiver en compleet zijn. Een werkgroep bestaande uit leden van de GVAG en Antea Group heeft zich gebogen over een dergelijk modelcontract. Het resultaat is een licentieovereenkomst die leden kunnen beschouwen als basis, waar uiteraard per contract ruimte is voor aanvullend maatwerk.

Verder vindt de GVAG het belangrijk dat er een goede Escrow regeling is voor haar leden. Op dit moment werken Antea Group en de GVAG op en constructieve manier aan de totstandkoming van een dergelijke regeling.