Uitnodiging Vakbroederbijeenkomst: GBI Riolering voor en door vakbroeders op dinsdag 10 november 2015

Uitnodiging Vakbroederbijeenkomst: GBI Riolering voor en door vakbroeders op dinsdag 10 november 2015

Wil jij met andere vakgenoten jouw kennis vergroten en jouw ervaring delen op het gebied van GBI? Dan ontmoeten wij jou graag op dinsdag 10 november 2015 op de vakbroederbijeenkomst Riolering. We zijn welkom bij de gemeente De Fryske Marren in Joure.

Binnen de Gebruikersvereniging bestaat de breed gedeelde behoefte om gebruik van GBI door leden te stimuleren in de dagelijkse beheerprocessen. Het bestuur heeft daarom besloten om ook in 2015, in navolging van de bijeenkomsten in 2014, bijeenkomsten te organiseren die vakbroeders bij elkaar brengen. We organiseren de bijeenkomsten per vakgebied, waarbij het gebruik van het pakket GBI centraal staat. De thema’s Wegen, Riolering, Verlichting en Groen staan op de rol.

Het thema Riolering staat op dinsdag 10 november 2015 op de agenda. We gaan als gebruikers en vooral als experts samen door het systeem GBI. Vraag je je af wat je daar kunt halen dan wel brengen? Het programma is gericht op de volgende doelen:

  • Kennis maken met andere GBI-vakgenoten
  • Kennis en ervaring delen in relatie tot GBI-gebruik
  • Kruisbestuiving voor praktische toepassingen van GBI bij dagelijkse beheertaken
  • Input leveren voor verbetering van bestaande GBI-apps (of addons)
  • Input leveren voor nieuwe GBI-apps of addons

 


 

Datum : Dinsdag 10 november 2015
Tijd : 13.00 uur – 16.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Joure, Herema State 1
Voor wie : Data- en vakbeheerders Riolering

Programma:
13.00 uur Inloop met lunch

  • Opening
  • Gemeente ‘De Fryske Marren’: Tips en trucs GBI-Riolering
  • Gemeente Almere: Visie op GBI-ontwikkelingen
  • Vraag en antwoord aan de hand van praktijkcases Riolering

16.00 uur Afsluiting met borrel


 

Aanmelden kan tot 3 november a.s. via het secretariaat van de GVAG: secretariaat@gvag.nl. Graag met vermelding van je naam, gemeente, je rol/functie, het aantal personen met wie je komt en wat je verwachting is van de bijeenkomst.

Jouw komst maakt de bijeenkomst interessant voor je vakbroeders