Vacature

De GVAG (Gebruikersvereniging Antea Group) is een vereniging van op dit moment 107 gemeenten die allen gebruik maken van het softwarepakket GBI voor het beheren van de openbare ruimte. Via de vereniging zijn de krachten gebundeld en is het bestuur aanspreekpunt richting leverancier Antea Group. Binnen de vereniging zijn themagroepen actief om mee te denken in verbetering en vernieuwing van het pakket en zij geven signalen af ten aanzien van gewenste ontwikkelingen voor de lange termijn. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website gvag.nl.

Communicatie en contact via diverse vormen van social media worden op dit moment binnen de vereniging niet of beperkt toegepast. Er is sprake van een toenemende behoefte vanuit de leden om via een forum contact met elkaar te hebben. Deze behoefte zal gefaciliteerd moeten worden.

Tevens is de insteek gekozen om gekoppeld aan de themagroepen te komen tot het organiseren van bijeenkomsten per vakgebied (wegen, rioleringen, verlichting en groen) in relatie tot het gebruik van het pakket GBI. Bedoeling is tijdens de bijeenkomsten kennis te delen om daarmee kruisbestuiving van gebruik te verkrijgen.

Om dit proces optimaal te faciliteren zoeken wij per 1 oktober a.s. een

Netwerker/Communicator
(18 uur per week)

die in samenspraak met de bestuursadviseur belast is met de volgende taken:

 • instellen, onderhouden en bewaken van diverse forums
 • organiseren en voorbereiden bijeenkomsten per vakgebied
 • faciliteren themagroepen
 • lid/initiator werkgroep MCPR (marketing, communicatie, public relations)
 • onderhouden van contacten met leden via social media als Twitter en Facebook
 • ontwikkelen/vernieuwen website
 • actueel houden website
 • inhoudelijke input leveren voor het blad GBInieuws
 • werving nieuwe leden

hij/zij:

 • heeft HBO werk- en denkniveau
 • heeft ervaring met genoemde taken
 • is initiatiefrijk
 • is contactueel sterk
 • is flexibel inzetbaar
 • heeft bij voorkeur affiniteit met het vakgebied openbare ruimte
 • kent de gemeentelijke overheid

wij bieden:

 • een aanstelling vooralsnog voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
 • een salaris conform cao gemeenten, schaalindicatie 9/10

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de bestuursadviseur Bé de Winter, via e-mail : secretariaat@gvag.nl. Sollicitaties kunnen voor 29 augustus per mail worden gestuurd naar hetzelfde e-mailadres.