Gemeente Noordoostpolder lid van de GVAG

De gemeente Noordoostpolder (ruim 46.000 inwoners en bijna 60.000 ha groot) is per 16 april 2015 lid geworden van onze gebruikersvereniging. Het belang om met elkaar als GBIgebruikers als sterke gesprekspartner op te treden richting Antea Group wordt daarmee wederom onderschreven.
Ook de gemeente Noordoostpolder ziet de toegevoegde waarde van de GVAG en heeft aangegeven ook actief haar bijdrage te willen leveren aan onze gebruikersvereniging. De gemeente Noordoostpolder is onder leiding van Coördinator Beheer Gerrit Taal bezig met de implementatie van GBI 6 en wij als GVAG wensen ze hierbij veel succes en daarna bij het gebruiken van GBI 6.

Een aantal andere gemeenten overwegen op dit moment ook een lidmaatschap, waardoor onze vereniging wellicht een nog steviger positie kan innemen. Samen zijn we sterk, samen vormen we de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland.