Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Het 2 jaar geleden ingestelde projectteam GWSW heeft een gefundeerd advies afgegeven aan het bestuur inzake het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Dit heeft bij het bestuur geleid tot meer inzicht over de omvang en complexiteit van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Op basis hiervan heeft het bestuur van de GVAG namens de leden ingestemd met een “verplichte” business case in de overtuiging dat een individuele aanpak per gemeente tot aanzienlijk hogere kosten had geleid.

Dit betekent dat de individuele gemeenten in deze casus geen rechtstreekse opdracht hebben verstrekt aan Antea Group, maar dat de toegezonden factuur (voor de goede orde: geen factuur van de gebruikersvereniging) het gevolg is van het proces waar het bestuur van de GVAG akkoord mee is gegaan. Wij gaan er van uit dat de gemeenten zich conformeren aan deze vorm van “collectieve” inkoop.

Zie voor een uitgebreidere toelichting de verzonden brief aan de leden d.d. 22-01-2015.