Themagroepen

Er zijn 5 themagroepen in de nieuwe (vanaf 2019) structuur van de GVAG, onder te verdelen in 3 categorieën: belangenbehartiging, productontwikkeling en (stimu)leren gebruik. Aansluitend bij de primaire doelstellingen van de GVAG. De themagroepen kennen een vaste structuur en behandelen actuele thema’s en onderwerpen, zie jaarplannen. Ze bestaan uit ongeveer 6 leden, waarvan één persoon … Meer lezen over Themagroepen