Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering van de GVAG donderdag 15 maart a.s. om 13.30 uur in de Reehorst te Ede.

 

AGENDA  

 

  1. Opening
  2. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2017
  3. Jaarverslag 2017
  4. Jaarrekening 2017
  5. Jaarplan 2018
  6. Begroting 2018
  7. Wijziging / actualisatie statuten
  8. Uitreiking GVAG Award
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuursadviseur Bé de Winter via secretariaat@gvag.nl