Ledenvergadering GVAG (vragenuurtje)

Mocht u naar aanleiding van de stukken vragen hebben dan kunt u dit op 2 manieren aan het bestuur kenbaar maken, te weten:
– U stelt uw vraag via e-mail aan b.smit@gvag.nl. Het bestuur zal zorgdragen dat u
antwoord krijgt. Tevens zal de vraag en het antwoord opgenomen worden in verslag
van de jaarvergadering


– U maakt kenbaar (b.smit@gvag.nl) dat u deel wilt nemen aan een MS-teams
vergadering op 3 juni om 14:00 uur. Aan dit overleg neemt het bestuur deel, maar
ook alle andere leden die kenbaar hebben gemaakt om bij dit digitale overleg
aanwezig te zijn.